NEW! Feiyu Tech Wireless Remote Control

LATEST NEWS

Feiyu Tech Wireless Remote Control

"Feiyu

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ขนาดเล็กพอดีมือ รีโมทมีแบตเตอรี่ในตัว ชาร์จไฟผ่านสาย USB 

ระยะการส่งสัญญาณได้ไกลถึง 15 เมตร มาพร้อมปุ่มฟังก์ชั่น ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานของกิมบอล 

และปุ่มจอยสติ๊ก 4 ทิศทาง ใช้ควบคุมการแพนและทิ้วของกล้อง เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

 

รุ่นที่รองรับ Wireless Remote Control 

G4S 3-Axis Handheld Gimbal

G4 3-Axis Handheld Gimbal

WG 3-Axis Wearable Gimbal

MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Camera

 

"Feiyu  "Feiyu"Feiyu

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของเรา.
Cover 2 Pro
Contact