NEW! Feiyu Tech MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Camera

LATEST NEWS

Feiyu Tech MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Camera

Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal for Mirrorless Cameras (1)

Feiyu Tech (เฟย-ยู-เทค) รุ่น MG กิมบอลสำหรับกล้อง Mirrorless 

อุปกรณ์มอเตอร์ 3 แกนหมุนอิสระ ทำให้ตัวกล้องตั้งตรงคงที่อยู่ในทิศทางเดียวกับแนวเส้นขอบฟ้า หรือตั้งให้หันไปในทิศทางอื่นตามต้องการ ควบคุมกล้องไม่ให้สั่นไหวเคลื่อนที่ไปตามมือที่ถือ หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนที่ ป้องกันอาการสั่นไหวของภาพ ทำให้ได้ภาพที่นิ่งและตั้งตรงเสมอ

ในโหมดการแพน(Pan) และทิ้ว(Tilt) มอเตอร์สามารถควบคุมความเร็วของกล้องในการแพนซ้าย-ขวา หรือทิ้วก้ม-เงย ให้เป็นไปตามจังหวะที่เหมาะสม ทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นไปอย่างนุ่มนวล

ใช้ได้กับกล้อง Mirrorless ที่มีน้ำหนัก 340 – 1070 กรัม 

สั่งซื้อ Feiyu MG >>> Click

 

Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (18) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (19) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (20) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (21) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (22) "Feiyu Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (24) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (25) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (26) "Feiyu Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (28) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (29) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (30) "Feiyu Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (32) Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (39)Feiyu Tech FY-MG 3-Axis Handheld Gimbal For Mirrorless Cameras (36)


 

Introduction & Installation of FY-MG for Mirrorless Camera


 

FY-MG for Mirrorless Camera Installation Guide


 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของเรา.
Cover 2 Pro
Contact